Předpisy a dokumenty

Obecné

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

pdf | 106.8 KB

Dodatek k ŠVP PV MŠ Milešovice s účinností od 1. 9. 2021

pdf | 351.57 KB

Dodatek ke školnímu řádu MŠ Milešovice

pdf | 296.85 KB

Dodatek ke školnímu řádu ZŠ a ŠD Milešovice

pdf | 358.04 KB

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

pdf | 458.85 KB

Poučení o právech zákonných zástupců dětí/žáků školy při zpracování osobních údajů

pdf | 189.12 KB

Pověřenec GDPR

pdf | 244.33 KB

Rozpočet ZŠ a MŠ Milešovice

pdf | 198.48 KB

Školní družina při ZŠ Milešovice

pdf | 232.66 KB

Školní řád-MŠ

pdf | 477.8 KB

ŠVP - ŠD

pdf | 337.53 KB

ŠVP - ZŠ

pdf | 1.31 MB

ŠVP-MŠ

pdf | 842.06 KB

Úplata MŠ

pdf | 220.94 KB

Úplata za zájmové vzdělávání ve školských zařízeních, kterou zřizuje obec Milešovice

pdf | 186.55 KB

vedlejší a hlavní prázdniny v MŠ a ŠD Milešovice

pdf | 101.78 KB

Vnitřní řád školní družiny

pdf | 4.86 MB

Zápisní lístek do školní družiny

jpg | 303.89 KB
Žádosti

Čestné prohlášení k očkování

pdf | 164.52 KB

Žádost o odklad

pdf | 184.21 KB

Žádost o povolení individuálního základního vzdělávání

pdf | 86.47 KB

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K INDIVIDUÁLNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pdf | 110.45 KB

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

pdf | 183.63 KB

Žádost o přijetí do MŠ

pdf | 919.59 KB

Žádost o přijetí žáka do školní družiny

pdf | 515.62 KB

Žádost řediteli školy o ukončení docházky do mateřské školy

pdf | 585.99 KB

Žádost řediteli školy o ukončení docházky do školní družiny

pdf | 390.31 KB

Žádost řediteli školy o uvolnění žáka z vyučování

pdf | 202.69 KB

Žádost zákonného zástupce o osvobození od úplaty

pdf | 277.3 KB

ZÁPISNÍ LIST

pdf | 385.78 KB

Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou

pdf | 233.76 KB
Školní jídelna

Pokyny k placení stravného

pdf | 377.09 KB

Přihláška ke stravování

pdf | 247.15 KB

Provozní řád školní jídelny

pdf | 136.44 KB

Seznam alergenů

pdf | 481.6 KB
Školní družina

Provozní řád ŠD

pdf | 433.37 KB

Ranní školní družina

pdf | 185.47 KB

Školní družina při ZŠ Milešovice

pdf | 433.37 KB

Úplata za zájmové vzdělávání ve školských zařízeních, kterou zřizuje obec Milešovice

pdf | 186.55 KB

Vnitřní řád školní družiny

pdf | 248.47 KB

Žádost o přijetí žáka do školní družiny

pdf | 515.62 KB

Žádost řediteli školy o ukončení docházky do školní družiny

pdf | 390.31 KB

Žádost zákonného zástupce o osvobození od úplaty ŠD

pdf | 277.3 KB

Zápisní lístek do školní družiny

pdf | 451.7 KB

školní řád

doc | 208 KB

Vnitřní řád školní družiny

doc | 104.5 KB
Výroční zprávy

Výroční zpráva

pdf | 661.53 KB

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2019 - 2020

pdf | 660.82 KB

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2020-2021

pdf | 693.24 KB

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2022-2023

pdf | 756.78 KB