Předpisy a dokumenty

Žádosti

Čestné prohlášení k očkování

pdf | 164.52 KB

Žádost o odklad

pdf | 184.21 KB

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

pdf | 183.63 KB

Žádost o přijetí do MŠ

pdf | 73.27 KB

Žádost řediteli školy o uvolnění žáka z vyučování

pdf | 202.69 KB

ZÁPISNÍ LIST

pdf | 385.78 KB
Obecné

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

pdf | 477.6 KB

Organizace ZŠ a MŠ - srpen 2017

pdf | 478.05 KB

Organizace ZŠ a MŠ 2018/2019

pdf | 477.15 KB

Poučení o právech zákonných zástupců dětí/žáků školy při zpracování osobních údajů

pdf | 189.12 KB

Pověřenec GDPR

pdf | 244.33 KB

Prázdniny 2018/2019

pdf | 92.74 KB

Rozpočet ZŠ a MŠ Milešovice

pdf | 198.48 KB

Rozvrh hodin 2017/2018

pdf | 218.88 KB

Školní družina při ZŠ Milešovice

pdf | 232.66 KB

Školní řád-MŠ

pdf | 468.33 KB

ŠVP - ŠD

pdf | 337.53 KB

ŠVP - ZŠ

pdf | 1.43 MB

ŠVP-MŠ

pdf | 205.09 KB

vedlejší a hlavní prázdniny v MŠ a ŠD Milešovice

pdf | 101.78 KB

Vyjádření lékaře

jpg | 284.7 KB

Zápisní lístek do školní družiny

jpg | 303.89 KB
Školní jídelna

Pokyny k placení stravného

pdf | 53.12 KB

Přihláška ke stravování

pdf | 88.59 KB

Provozní řád školní jídelny

odt | 26.49 KB

Seznam alergenů

pdf | 481.6 KB

školní řád

doc | 208 KB

Vnitřní řád školní družiny

doc | 104.5 KB
Výroční zprávy

Výroční zpráva

pdf | 661.53 KB

Výroční zpráva - srpen 2017

pdf | 664.06 KB

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2018/ 2019

pdf | 652.33 KB