Informace rodičům

OD 1.9.2019
ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY
NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 2301642188/2010

 

Změna v odhlašování obědů od 9.12.2020

Oběd a svačinku v MŠ lze odhlásit každý den nejpozději do 6:30 hod. pouze SMS zprávou na mobilní telefon, číslo: 728 483 833 nebo na e-mail: sj.milesovice [at] seznam.cz

 

 

Portál Proškoly.cz

Vážení rodiče,
v loňském školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.

Testy jsou zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.

Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!

Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů. Přejeme Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

Organizace školního roku 2023 - 2024

4. 9. 2023 začátek školního roku
26. 10. 2023 a 27. 10. 2023 podzimní prázdniny
23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 vánoční prázdniny
31. 1. 2024 ukončení 1. pololetí
2. 2. 2024 jednodenní pololetní prázdniny
5. 2. 2024 -11. 2. 2024 jarní prázdniny
28. 3. 2024 velikonoční prázdniny
29. 6. 2024 ukončení 2. pololetí

30. 6. 2024- 31. 8. 2024

letní prázdniny

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka písemně nebo telefonicky v ředitelně školy, bezprostředně po návratu žáka do školy ještě písemně třídnímu učiteli, a to na omluvném listu v žákovské knížce. Žádost o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní).

 

Projekty

Zapojili jsme se do projektů Celé Česko čte dětem, Ovoce do škol, Mléko do škol a EU peníze školám.Výukové programy (27 kB)

 

 

Škola hrou Milešovice ( ZŠ)

 

Naše škola realizuje projekt Škola hrou Milešovice, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/22_002/0003021, podpořený z výzvy MŠMT. Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v MŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
  • Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením a také zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Soubory: 
PřílohaVelikost
PDF icon vyucovaci_hodiny.pdf98.25 KB
PDF icon Rozvrh hodin 2022/2023445.05 KB
PDF icon Rozvrh hodin 2023/2024109.85 KB