Informace rodičům

OD 1.9.2019
ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY
NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 2301642188/2010

 

Změna v odhlašování obědů od 1.1.2017

Oběd a svačinku v MŠ lze odhlásit každý den nejpozději do 6:30 hod. pouze SMS zprávou na mobilní telefon, číslo: 604 105 269 nebo na e-mail: sj.milesovice [at] seznam.cz

 

 

Portál Proškoly.cz

Vážení rodiče,
v loňském školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.

Testy jsou zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.

Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy.

Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!

Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů. Přejeme Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

Organizace školního roku 2018 - 2019

2. 9. 2019 začátek školního roku
29. 10. 2019 a 30. 10. 2019 podzimní prázdniny
21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 vánoční prázdniny
30. 1. 2020 ukončení 1. pololetí
31. 1. 2020 jednodenní pololetní prázdniny
17. 2. 2020 -21. 2. 2020 jarní prázdniny
9. 4. 2020 velikonoční prázdniny
30. 6. 2020 ukončení 2. pololetí

1. 7. 2020- 31. 8. 2020

letní prázdniny

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka písemně nebo telefonicky v ředitelně školy, bezprostředně po návratu žáka do školy ještě písemně třídnímu učiteli, a to na omluvném listu v žákovské knížce. Žádost o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní).

 

Projekty

Zapojili jsme se do projektů Celé Česko čte dětem, Ovoce do škol a EU peníze školám.

EU peníze školám

Výukové programy (27 kB)

Aktivní škola

 

Mléko v evropských školách   Les ve škole   Nový čtenář pro základní školy

 

Celé Česko čte dětem

Moderní formy výuky ( ZŠ)

 

Naše škola realizuje projekt moderní formy výuky, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009949, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých školských zařízení
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin - cizí jazyky
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den ve škole 3x
  • Školní asistent v ZŠ a v ŠD

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality základního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na další ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

Soubory: 
PřílohaVelikost
PDF icon rozvrh_hodin_skolni_rok_2019.pdf216.3 KB