Informace rodičům

OD 1.9.2019
ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY
NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 2301642188/2010

 

Změna v odhlašování obědů od 9.12.2020

Oběd a svačinku v MŠ lze odhlásit každý den nejpozději do 6:30 hod. pouze SMS zprávou na mobilní telefon, číslo: 728 483 833 nebo na e-mail: sj.milesovice [at] seznam.cz

 

 

Portál Proškoly.cz

Vážení rodiče,
v loňském školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.

Testy jsou zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.

Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!

Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů. Přejeme Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

Organizace školního roku 2020 - 2021

1. 9. 2021 začátek školního roku
27. 10. 2021a 29. 10. 2021 podzimní prázdniny
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 vánoční prázdniny
31. 1. 2022 ukončení 1. pololetí
4. 2. 2022 jednodenní pololetní prázdniny
7. 3. 2022 -13. 3. 2022 jarní prázdniny
14. 4. 2022 velikonoční prázdniny
30. 6. 2022 ukončení 2. pololetí

1. 7. 2022- 31. 8. 2022

letní prázdniny

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka písemně nebo telefonicky v ředitelně školy, bezprostředně po návratu žáka do školy ještě písemně třídnímu učiteli, a to na omluvném listu v žákovské knížce. Žádost o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní).

 

Projekty

Zapojili jsme se do projektů Celé Česko čte dětem, Ovoce do škol, Mléko do škol a EU peníze školám.Výukové programy (27 kB)

Aktivní škola

 

Naše škola realizuje projekt Škola dětem, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017387, podpořený z Výzvy č. 80 – Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání – Šablony ZŠ III.

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub anglického jazyka
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den ve škole 1x
  • Zahraniční stáž pedagogických pracovníků

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality základního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na další ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.